PPR-Vibed

NL / FR



Onze diensten gericht naar de publieke sector zijn:   


  • algemene bouwwerken

  • afbraak- en grondwerken

  • wegeniswerken

  • aanleg van speeltuinen

  • aanleg van pleinen



Onze diensten gericht naar de particuliere sector zijn:   


  • verhuur containers voor bouwafval:

gemengd afval (geen klein gevaarlijk afval)

steenpuin (metselstenen, beton)

bodem (grond, teelaarde)

hout (geen geïmpregneerd hout of spoorwegbielzen)

gebonden asbest

ytong

roofing (niet teerhoudend)

glas

groenafval


  • verkoop recuperatieprodukten:

zeefgrond

zeefzand

teelaarde

gebroken betongranulaten

gebroken metselwerkgranulaten

gestabiliseerd zand

mager beton