PPR-Vibed

NL / FR


PPR-VIBED is een familiebedrijf sinds 1969 werkzaam in de publieke bouwsector en gespecialiseerd in wegeniswerken, algemene bouwwerken en aanleg van pleinen en speeltuinen.

De toenemende aandacht voor milieuzorg en afvalproblematiek leidden er toe dat de activiteiten uitgebreid werden naar recyclage van inerte bouwmaterialen.

Vandaag beschikken wij over een park van aangepaste vrachtwagens, de nodige installaties voor het sorteren en een terrein voor recyclage en opslag.

Vanaf 2016 spelen wij met ABC-containers ook in op de noden en wensen van de particuliere sector,
dit in de eerste plaats via het verhuren van containers.



Openingsuren :   

Wij zijn steeds bereikbaar van maandag tot vrijdag van 06:00 tot 18:00